Verbetering bruikbaarheid IT systemen op management niveau.


Haalt u alles uit uw IT systeem?

Kunt u uw bedrijf sturen op basis van de aangeleverde management rapportages?

Is uw financiële afdeling de halve maand bezig met de maandafsluiting?

Heeft u het gevoel dat het beter kan?

Veel bedrijven hebben veel in hun IT systeem geïnvesteerd, maar zijn niet tevreden over het resultaat.

Het vertalen van de opgeslagen gegevens naar inzicht over het reilen en zeilen van de onderneming is daarbij een bewerkelijk en tijdrovend proces. Bizzbrain biedt u de kans om wel het gewenste inzicht te verkrijgen

Door de bij verschillende klanten in diverse branches opgedane ervaring ben ik al jaren een gesprekspartner op directieniveau. Hierdoor kan ik u snel en goed helpen.

Ik analyseer uw huidige behoefte , kom met prikkelende ideeën en stem met u af waar u met de minste moeite het snelste resultaat kunt bereiken.

Vervolgens realiseer ik op korte termijn de eerste resultaten en het door u gewenste inzicht.

De gemaakte investering wordt hierdoor snel terugverdiend.
Ik gebruik hiervoor in vrijwel alle gevallen de gereedschappen waarover uw bedrijf al beschikt maar waar u onvoldoende of geen gebruik van maakt.

Mijn ervaring leert dat de benodigde informatie niet altijd eenvoudig te ontsluiten is, of dat er onjuiste of incomplete gegevens in de systemen zijn opgeslagen.
Middels mijn data-analyse aanpak komen we ook in deze gevallen samen tot een oplossing.

Ook is het mogelijk dat ik verbeteringen in de huidige systemen voorstel. Hiervoor biedt ik een “second opinion” dienstverlening.